logo LEF!


Leuke, frisse, sprankelende politiek
LEF! is een leuke, frisse, sprankelende lokale politieke partij voor de gemeente Emmen. Optimistisch, positief en creatief. Natuurlijk zijn er dingen waar we tegen zijn. Dat zeggen we ook luid en duidelijk. Maar we komen daarna ook met voorstellen over het dan wél moet. Kijk, dan kom je ergens. Die optimistische toon vind je ook in ons verkiezingsprogramma.

Via deze link kun je het lezen of downloaden.

LEF! heeft een bestuur een fractie en een steunfractie. En natuurlijk flink wat leden en kiezers. Kijk hier wie er in het bestuur zitten en wie er deel uitmaken van de fractie en de steunfractie

   

Volg LEF! online!

LEF! is ook zeer actief op social media. Volg ons op Twitter, Facebook & LinkedIn!


  • Wethouder BOUKE DURK WILMS overleden. Wij zijn verdrietig! Wij wensen zijn vrouw Inge, hun kinderen en overige fami… https://t.co/glT9FGPiOi
  • RT @harryleutscher: al de hele middag de raadsvergadering van donderdag aan het voorbereiden...????. ik zeg: dit college uitgeregeerd! #emmen…
  • RT @OverlastEmmen: Graag delen en invullen voor inwoners #Angelslo #tevredenheidsonderzoek #emmen #enquete #verbetering #wijk https://t.co/
  • RT @Emmen_nu: Cultuurmonitor onderzoekt culturele klimaat van de gemeente Emmen: Emmen - Biedt Emmen en omgev ... https://t.co/1ivetJ77vn
  • ????????! https://t.co/cohTyNMxi2 Hurry-Up schrijft geschiedenis met plek in halve finale - #rtvdrenthe
  • bezwaar bewoners #waanderveld & #delftlanden vindt juridisch gehoor!LEF!: 'dus andere plek opvang verwarde personen!'https://t.co/aAFp1fN7d3
  • RT @dvhn_nl: Raad Emmen achter hoogste gebouw van Drenthe https://t.co/xm9xD0pH1O
  • RT @vbotonmeijer: Ook EAC De Sperwers deed mee met project Samenspraak. Verantwoord samen sporten en de taal leren voor vluchtelingen en a…
  • Gezonde markt met enthousiaste initiatieven voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering! M&Gezond! Complimenten voo… https://t.co/UpH0OHlnfb
  • Heute Tag der deutschen Sprache! #tdds https://t.co/A7iqUIWxtr
header LEF!

21 november, thema-avond: bevingsschade in Emmen

Op 30 september 2015 heeft zich in de gemeente Emmen een aardbeving voorgedaan met een kracht van 2,3 op de Schaal van Richter. Zo’n 110 inwoners hebben daarvan schade ondervonden en dit gemeld aan de NAM. Deze heeft het bureau Witteveen + Bos opdracht gegeven de schadegevallen te onderzoeken. De conclusie van al deze 111 uitgebrachte rapporten was: er is geen schade ontstaan waarvoor de NAM aansprakelijk is.

> LEES MEER ! door:

Camping Playa Sandur

LEF! steunt creatieve inwoners Parc Sandur
Eind vorige maand is er de nodige onrust ontstaan in de wijk Parc Sandur over de ontwikkeling van een camping. In een brief van camping-initiatiefnemer Bert Fuller aan de nabije bewoners werd aangekondigd dat er gemaaid ging worden om het kadaster de gelegenheid te geven het terrein van de camping uit te zetten. De brief zette de wijkvereniging aan om een informatieavond te beleggen en kreeg daarmee zo’n 160 inwoners op de been.

> LEES MEER ! door:

Opvang verwarde personen

Gisteravond tijdens de begrotingsraad heeft de LEF! fractie veel aandacht gevraagd over de communicatie ten aanzien van de opvang van verwarde mensen m.b.t. besluit van opvang in de boerderij in de buurt van het Waanderveld, de Delftlanden en Bargeres. Het college van B&W heeft bewust gekozen voor het informeren van inwoners na besluitvorming, met als reden dat inwoners niet de illusie zouden krijgen nog iets in te brengen hebben aangezien het om vraagstukken gaat die besloten kunnen worden zonder instemmingsrecht van inwoners.

> LEES MEER ! door:

Werkbezoek Insel Hombroich

De LEF!-fractie heeft zaterdag een werkbezoek gebracht aan Insel Hombroich samen met een aantal collega-raadsleden, vertegenwoordigers van culturele instellingen, de senioren- en jongerenraden en ondernemers; zo’n 40 personen totaal.

Het Museum Insel Hombroich in Holzheim bij Neuss is een nieuw soort museum in de openlucht (Open Air Museum) met als motto 'Kunst parallel zur Natur'. Het museum bestaat uit meerdere delen. Op de eerste plaats een parkachtig landschap (Beeldenpark) met her en der verspreide tentoonstellingsgebouwen waar moderne en hedendaagse kunst wordt tentoongesteld. In de buurt hiervan ligt een voormalige raketbasis die is omgevormd tot een sub-urbaanlandschap met gebouwen en instellingen ten behoeve van hedendaagse kunst en architectuur.

> LEES MEER ! door:

Liever bloemen dan brandnetels!

De VVD en LEF hebben gezamenlijk een werkbezoek gebracht aan de wijk Sandbergen in Schoonebeek. Dit naar aanleiding van een bericht op Facebook, waarin bewoners klagen over het maaibeleid van de Gemeente. VVD en LEF maken zich inmiddels zorgen over de veiligheid, hygiëne en waterhuishouding in woonwijken. Samen gaan zij daarover vragen stellen aan wethouder van der Weide. Met name over onveilige situaties die ontstaan door overbegroeiing en woekering van struiken en riet.

> LEES MEER ! door:

Problemen in Angelslo doortastend aanpakken!

In verband met de aanhoudende drugs- en geluidoverlast heeft de LEF!-fractie een werkbezoek gebracht aan de Bensingecamp en Husingecamp in Angelslo. De overlast in de buurt is het gevolg van overmatig drank- en drugsgebruik in en om een woning aan de Husingecamp.

> LEES MEER ! door:

Grote opkomst Thema-avond: Dynamiek, óók in Oost!

Overweldigend was de opkomst tijdens de Themaavond van LEF! over de dynamiek aan de oost-kant van het centrum van Emmen. Henk Eising, voorzitter van LEF! die de aftrap verzorgde was behoorlijk overdonderd door deze opkomst en voor hem duidelijk een bevestiging dat het thema leeft. “Laat de savanne geen woestijn worden en de Hoofdstraat geen doodlopende weg” aldus Henk Eising. De fractievoorzitter van LEF! Harry Leutscher nam het woord over en presenteerde de ideeën vanuit de fractie over de locatie van de oude dierentuin en met name hoe belangrijk het is dat er ‘traffic’ gegeneerd wordt aan deze kant van het centrum. In een foto presentatie kwamen voorbeelden van het Kunstenfestival in Watou België, de Insel Hombroich en de Biënnale in Venetië voorbij. Allemaal kunstevenementen die jaarlijks zorgen voor flinke bezoekersstromen. Deze voorbeelden hebben een overeenkomst dat ze klein en vanuit het niets begonnen zijn en dat ze andere type bezoekers trekt dan bijvoorbeeld de toeristen die juist voor de gondels in Venetië komen.

> LEES MEER ! door:

Voor-alle-mensen-partij

Onze woelige wereld hangt van misverstanden aan elkaar. Niet zelden gewelddadige, dus gruwelijk. In onze gemeente Emmen en de daarbij behorende fraaie buitendorpen, heerst ook een misverstand. Hardnekkig, maar gelukkig vreedzaam.

> LEES MEER ! door:

In Memoriam: Chris Boerland

Op 20 juli 2015 is mede-partijoprichter Chris Boerland op 68-jarige leeftijd overleden.

> LEES MEER ! door:

Parkeerplaatsen: regels of samenleving?

Op basis van een motie van LEF!, D66 en ChristenUnie werd Wakker Emmen-wethouder Jisse Otter opnieuw op pad gestuurd om met ondernemers en omwonenden in overleg te treden over 15 extra nieuwe parkeerplaatsen in Emmen-Centrum. Deze inwoners waren namelijk volkomen verrast door deze parkeerplaatsen, die zo maar uit de hoge hoed van de wethouder werden getoverd. Op geen enkele wijze waren deze omwonenden en ondernemers betrokken geweest bij het besluitvormingsprocedure.

> LEES MEER ! door:

LEF!: beter luisteren naar inwoners en ondernemers!

Voor de zoveelste keer moest de gemeenteraad afgelopen week het college tot de orde roepen. Dit keer was het Wakker Emmen-wethouder Jisse Otter die, in de ogen van raad, te weinig rekening had gehouden met de opvattingen van inwoners en ondernemers. Op basis van eigen inzichten had de wethouder het besluit genomen om op het marktplein in Emmen Centrum vijftien extra parkeerplaatsen aan te laten leggen. En daarmee streek hij tegen de haren van omwonenden en winkeliers in, want zij waren niet bij dit idee en besluit betrokken geweest.

> LEES MEER ! door:

LEF! komt sportclubs tegemoet

De sportclubs in Emmen zijn verrast door vlak voor de feestdagen een brief te ontvangen met de mededeling dat het onderhoud van de kleedgebouwen met ingang van 2015 voor rekening komt van de clubs. Een besluit waarmee de hele gemeenteraad heeft ingestemd tijdens de begrotingsraad afgelopen november.

> LEES MEER ! door:

Kritiek op actie Emmen First

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Emmen verraste het college ons met een nieuwe slogan “Emmen First”. Naast een presentatie en een foto van burgemeester en wethouders met een T-shirt met deze leus, ontvingen ook alle bezoekers een exemplaar. Volgens de afdeling Communicatie van de gemeente betrof het echter een eenmalige actie, daarmee aangevende dat er niet zo zwaar aan getild moest worden.

> LEES MEER ! door: redactie

Parkeernota van de decemberagenda

Gisterenavond hebben de oppositiepartijen in de gemeenteraad van Emmen de handen ineen geslagen om de parkeernotitie van de agenda af te krijgen. Aanleiding hiertoe was de wijze waarop de parkeernota door wethouder Rene van der Weide was gelanceerd. Zonder vooroverleg met de winkeliers in Emmen centrum werd namelijk een verhoging van de parkeertarieven aangekondigd en het aantal betaalde parkeerplaatsen met 1100 uitgebreid.

> LEES MEER ! door: Redactie

Parkeertarieven en koopgedrag op elkaar afstemmen

De winkeliers in het centrum van Emmen werden vorige week opgeschrikt door het parkeerplan van wethouder Rene van der Weide (Wakker Emmen) over zijn parkeerplan. Niet alleen wordt het parkeren op straat duurder, maar ook komen er zo’n 1.100 betaalde parkeerplekken bij. Zo moet straks worden betaald wanneer de auto wordt geparkeerd aan de Kerkhoflaan/Emmalaan, de Seinstraat en de Flintstraat. Nu zijn dat nog plekken waar het winkelend publiek graag de auto gratis parkeert. De raadsfractie van LEF! trekt daarom bij het college aan de bel.

> LEES MEER ! door: Redactie

Windmolens: wethouder Van der Weide (WE) heeft gefaald

De provincie Drenthe heeft het besluit genomen om 32 windmolens in de gemeente Emmen te plaatsen. Dit tot grote teleurstelling van de LEF!-fractie in de gemeenteraad van Emmen. Fractievoorzitter Harry Leutscher: ”Net als Wakker Emmen zijn wij de verkiezingen ingegaan met het windmolenvrij houden van de gemeente. De molens tasten niet alleen de horizon aan, maar ook de toeristische aantrekkelijkheid. Het is pure symboolpolitiek van de landelijke partijen, waarmee het kabinet overeind wordt gehouden. Zonne-energie en aardwarmte zijn prima alternatieve duurzame energiebronnen.”

> LEES MEER ! door: redactie

> LEES MEER ! door: Redactie

Bedankt voor het tonen van jullie moed!

Iedereen die een stem op één van de kandidaten van LEF! heeft uitgebracht: hartelijk dank! Een verdubbeling van zetelaantal was het gevolg. Iedereen zal zo zijn of haar gedachten hebben over de verkiezingsuitslag. In ieder geval een ware aardverschuiving. Maar jij kan er op rekenen dat de (steun)fractie zich blijft inzetten voor de gemeente en de inwoners, bedrijven en instellingen die haar vormen. Op een positieve, creatieve en opbouwende wijze, want ook de komende vier jaar blijft moed een keuze!

> LEES MEER ! door: Redactie

> LEES MEER ! door: Redactie

> LEES MEER ! door: Redactie

> LEES MEER ! door: Redactie

> LEES MEER ! door: Redactie

LEF!: Open vaarverbinding met de Grote Rietplas

De lokale partij LEF! wil dat de Grote Rietplas wordt verbonden met het koning Willem –Alexanderkanaal. Dit voorstel in niet helemaal nieuw, want de partij is ook in 2010 hiermee de verkiezingen ingegaan. In de huidige gemeenteraad was echter geen steun van een meerderheid voor dit plan. LEF!-lijsttrekker Harry Leutscher laat de moed echter niet zakken: ”De Veenvaart is een groot succes geworden, ondanks alle bedenkingen vooraf. Vaartoeristen hebben in grote getale hun vaarweg naar Emmen gevonden. En uit hun meegebrachte portemonnee wordt veel geld besteed bij de middenstand in bijvoorbeeld Emmer-Compascuum. Nu nog de durf tonen om ook de Grote Rietplas per boot bereikbaar te maken.”

> LEES MEER ! door: Redactie

LEF!: ‘De Stip’ (gasbol) naar het centrum

De lokale partij LEF! wil De Stip (‘de gasbol’ aan de Van Schaikweg) verplaatst zien van de bestaand plek naar naar het centrum van Emmen., en bij voorkeur naar de savanne. LEF! komt daarmee tegemoet aan de wens van eigenaar van het kunstwerk, de Stichting Living Industry. Deze stichting stimuleert het herontwikkelen van oude, verouderde, monumentale of karakteristieke bedrijfslocaties. LEF!-kandidaat Muhamed Sali: “In onze gemeente zijn we ons er te weinig van bewust hoe kenmerkend en onderscheidend de kunststroming Toyisme is. Zo als Gaudi beeldbepalend is voor Barcelona, zo kunnen de Toyisten die rol in Emmen vervullen.” 

> LEES MEER ! door: Redactie

> LEES MEER ! door: Redactie

Gebiedsadoptie door jongeren

Een schone woonomgeving scoort hoog bij belevingsonderzoeken. Ook de inwoners van de gemeente Emmen stellen een schone en groene buurt zeer op prijs. Het is dan ook belangrijk dat inwoners op jonge leeftijd al doordrongen zijn van hun eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de eigen omgeving.

> LEES MEER ! door: Redactie

> LEES MEER ! door: Redactie

LEF!: gratis openbaar vervoer voor ouderen

Het Rijk hevelt de komende jaren steeds meer zorgtaken over naar gemeenten. Hoewel de taken  toenemen, gaat het echter gepaard met minder geld. Een bezuiniging dus. “Je beklagen over het rijksbeleid mag 2 minuten, maar daarna moeten creativiteit en moed aan de dag worden gelegd. Wanneer je minder geld te besteden hebt, moet je ouderenzorg eenvoudigweg slimmer organiseren”, stelt LEF!-kandidaat en 61-jarige senior Marinus de Jonge. Om er vlot aan toe te voegen: ”De senior van vandaag is niet de oude-van-dage van vroeger. De dynamische oudere wil zolang mogelijk volop meedoen. Om mee te kunnen doen moet je wel overal kunnen komen. LEF! wil daarom gratis openbaar vervoer voor ouderen met alleen AOW.”

> LEES MEER ! door: Redactie

> LEES MEER ! door: Redactie

Keep it local!

De LEF!-fractie maakte afgelopen week bekend dat lokale bouwondernemers zijn afgehaakt bij de bouw van het nieuwe stadstheater. Zij voorzien namelijk op voorhand juridische gehakketak met de gemeente over meerwerk en termijnen.

> LEES MEER ! door: Redactie

> LEES MEER ! door: Redactie

LEF! boos over aanbestedingsprocedure Esdal College

In Klazienaveen wordt een nieuw pand gebouwd van de locatie van het Esdal College. Van de gemeente Emmen wordt hiervoor 11 miljoen euro ontvangen.  Het bedrag is door het college van b&w bepaald aan de hand van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Emmen.

> LEES MEER ! door: Redactie

> LEES MEER ! door: Redactie

Windmolens? Nee!

Sinds een aantal maanden woedt in de gemeente Emmen de discussie over windmolens. Opgelaaid door het besluitvormingstraject over de locatie. In 2010 heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven om op zoek te gaan naar een geschikte locatie voor 60 MW aan windmolens. Ook LEF! stond toentertijd achter die onderzoeksopdracht, daarover dus geen onduidelijkheid. Links of rechtsom moet de gemeente in 2050 immers een CO2-arme gemeente zijn.

> LEES MEER ! door: Redactie

> LEES MEER ! door: Redactie

> LEES MEER ! door: Redactie

LEF! over de grens

Voor de verandering heeft LEF! een bijeenkomst georganiseerd in Meppen (Duitsland) en niet in Emmen. Geen toeval overigens, want LEF! wil van Zuidoost Drenthe en het Emsland  één economische eenheid maken: het Heide Hart. De lokale partij vindt namelijk dat de werkgelegenheid wordt gestimuleerd door óver de grens heen samen te werken.

> LEES MEER ! door: Redactie

Thema-avond in Funpark Meppen

Kracht?
Geloof in eigen kracht en mogelijkheden is de stimulans voor elke ondernemer. Al valt het in economische slechte tijden niet altijd mee. Doorzettingsvermogen, creativiteit en optimisme maken dan het verschil tussen het wel of geen succes hebben. Een standaardrecept om het anders aan te pakken bestaat er niet, maar leren van elkaar is wel een manier om inzichten en inspiratie op te doen.

> LEES MEER ! door: Redactie

Kandidatenlijst

De leden van LEF! hebben tijdens een motiverende en gezellige ledenvergadering de kandidatenlijst vastgesteld. Een lijst bestaande uit 18 betrokken en enthousiaste inwoners van de gemeente Emmen, die allen in privé, zakelijk, sportief of politiek opzicht MOED en DURF hebben getoond. De kandidaten vormen ook een mooie mix aan achtergronden zoals woonplaats of wijk, leeftijd, hobby en beroep. Nieuwsgierig? Klik dan gauw door.

> LEES MEER ! door: Redactie

MOED is een keuze!

Durf  en optimisme
LEF! gelooft in de kracht en de mogelijkheden van Emmen zelf. Met haar bos- en waterrijke ruimte, de paarsgekleurde heide, het groene platteland en de economische bedrijvigheid. En over twee jaar met een nog mooier dierenpark en spraakmakend theater. Met hoop, optimisme en visie heeft LEF! vertrouwen in de toekomst. Het glas is voor ons dan ook altijd half vol. Ook heeft LEF! de durf om vandaag al aan de toekomst te bouwen.

> LEES MEER ! door: Redactie